Home

În atenția membrilor activi ai filialei

Acordarea vizei în anul 2017

 

1. Documente necesare pentru acordarea vizei în anul 2017

Viza anuala pentru exercitarea profesiei de către experți contabili / contabili autorizați și societățile de expertiza contabila / contabilitate se acorda pana la data de 28 februarie daca au fost indeplinite cumulativ, urmatoarele conditii:

  • depunerea raportului anual de activitate  completat la toate rubricile;
  • declaratia privind forma de desfasurare a activitatii pentru anul 2017 (se completeaza obligatoriu de catre toti membrii);
  • achitarea in intregime a obligatiilor fata de Corp;
  • documentele pe baza carora se stabilesc cotizatiile variabile sunt:           

1. balantele de verificare, in cazul societatilor,
2. extras din Registrul de incasari si plati, in cazul persoanelor fizice care care exercita profesia individual; totodata acestea au obligatia depunerii Declaratiei 200 la filiala CECCAR, fizic, prin posta sau mijloace de comunicare on-line, cu confirmare de primire, in termen de 30 de zile de la data depunerii la ANAF ;

  • dovada ca nu au suferit nici o condamnare, care potrivit legislatiei in vigoare, interzice dreptul de gestiune si administrare a societatilor comerciale (cazierul judiciar sau declaratia pe propria raspundere) ;
  • declaratia pe propria raspundere privind capacitate deplina pentru exercitarea profesiei de expert contabil/contabil autorizat ;
  • o data la 4 ani se prezinta o adeverinta medicala, eliberata de un medic specialist;
  • parcurgerea programului de formare profesionala continua organizat de C.E.C.C.A.R., respectiv 40 ore/an
 
În atenția membrilor inactivi ai Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România – Filiala Brașov

În conformitate cu „Sistemul de cotizații în cadrul C.E.C.C.A.R.” aprobat în Conferința Națională Extraordinară organizată în data de 09 ianuarie 2017, cotizația datorată de membrii inactivi pentru anul 2017 este:

Dacă este achitată integral până la 28 februarie

Dacă se achită după data de 28 februarie

Dacă se achită după data de

30 septembrie

Dacă se achită după data de 01 ianuarie până la 28 februarie anul următor

150 lei

250 lei

250 lei x 25% penalitate

(250 lei x 25% penalitate) x 0,01% penalitate / zi


 
ALEGERI PREȘEDINTE FILIALĂ

Procesul de votare a fost stabilit conform Hotărârea Consiliului Filialei nr. 17/43 din 30 ianuarie 2017

Data
 Interval orar 
 14.03.2017 10:00 - 19:00
 15.03.2017 10:00 - 19:00
 16.03.2017 10:00 - 19:00

 

În cazul în care, la sfârșitul procesului de votare se constată că nu s-a îndeplinit cvorumul de participanți, se va prelungi perioada de votare conform normelor!

LOCAȚIA CENTRULUI DE VOTARE VA FI:

SEDIUL FILIALEI CECCAR BRAȘOV Str. ROȘIORILOR NR. 34

10 februarie 2017

 
Ghidul fiscal al contribuabililor care realizează venituri din profesii liberale din România

 

 

Ghidul fiscal al contribuabililor care realizează venituri din profesii liberale din România - click aici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06 februarie 2017

 
Punct de vedere al CECCAR privind clarificarea unor aspecte legislative solicitate de mediul de afaceri

Punct de vedere al CECCAR privind clarificarea unor aspecte legislative solicitate de mediul de afaceri (click aici pentru vizualizare)

27 Ianuarie 2017

 
Punct de vedere CECCAR referitor la proiectul de ordin al președintelui A.N.A.F. privind modificarea O.P.A.N.A.F. nr. 3698/2015

Punct de vedere CECCAR referitor la proiectul de ordin al președintelui A.N.A.F. privind modificarea O.P.A.N.A.F. nr. 3698/2015, pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor și a tipurilor de obligații fiscale care formează vectorul fiscal, cu modificările și completările ulterioare – publicat în data de 20.01.2017, aflat în dezbatere publică (click aici pentru vizualizare)

Expunere de motive, privind punctul de vedere CECCAR privind clarificarea unor aspecte în vederea implementării unor măsuri solicitate de mediul de afaceri (click aici pentru vizualizare)

27 Ianuarie 2017

 
« StartPrev12345678910NextEnd »

Page 1 of 49

Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.