Home

În atenția membrilor filialei CECCAR Brașov

Urmare a deciziei conducerii C.E.C.C.A.R. s-a stabilit că: vor fi publicați în Monitorul Oficial toți membrii care îsi îndeplinesc obligațiile față de Corp (prevazute în Metodologiile de acordare a vizei și plata cotizațiilor aprobate de Conferința Națională Extraordinară din 9 ianuarie 2017) până la data de 14 aprilie 2017. Astfel, dacă până pe data de 14 aprilie 2017 (inclusiv) membrii vor achita cotizațiile, vor depune raportul de activitate împreuna cu restul documentelor justificative și vor obține viza de exercitare a profesiei pe anul 2017, vor fi publicați în Monitorul Oficial.

După această dată, membrii care își vor îndeplini obligațiile față de Corp, NU vor mai putea fi publicați în Monitorul Oficial !


Conducerea C.E.C.C.A.R.

 
Invitatie - Adunarea Generala
 
 
INVITAȚIE
 
 
 

În ziua de 27 martie 2017, ora 15:00, locația: Aula Universității Transilvania din Brașov, adresa: str. Iuliu Maniu, nr.41 A, Brașov, va avea loc Adunarea generală de dare de seamă a membrilor Filialei Brașov a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România cu următoarea ordine de zi:

 1. Raportul Consiliului filialei privind activitatea desfăşurată în anul trecut; Realizarea programului de activitate pe anul trecut, pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de acte normative sau hotărâri ale organelor superioare ale Corpului; Executia bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul trecut;
 2. Raportul cenzorului asupra gestiunii filialei la 31 decembrie a anului trecut;
 3. Raportul Comisiei de disciplină privind activitatea desfăşurată în anul trecut;
 4. Aprobarea Programului de activitate pe anul în curs;
 5. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul în curs;
 6. Aprobarea listei experţilor contabili de onoare şi a contabililor autorizaţi de onoare;
 7. Desemnarea reprezentanţilor la Conferinţa Naţională conform normativelor stabilite;
 8. Aprobarea listei cabinetelor propuse a fi supuse auditului în anul următor;
 9. Validarea rezultatelor procesului electoral privind alegerea pentru funcția de  președinte al Consiliului filialei;
 10. Diverse (în funcție de necesități);

În cazul neîndeplinirii, la prima convocare, a condițiilor de validitate prevăzute la pct.110 din Regulamentul de organizare și funcționare al CECCAR, republicat, cu modificările și completările ulterioare, următoarea Adunare generală este convocată în aceeași zi, la ora 15:30, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

 

Consiliul Filialei C.E.C.C.A.R. Brașov

 

 
Depunerea online a raportului anual de activitate pentru anul 2016

În vederea depunerii online a raportului anual de activitate pentru anul 2016, va rugam sa accesați link-ul:

www.raport.ceccar.ro

Puteti utiliza userul și parola din anii anteriori.

Membrii care nu au user și parola sunt rugați sa solicite filialei acordarea de user și parola
 
Comunicare

   Pentru a veni în sprijinul membrilor, având în vedere activitatea atipica, deosebit de intensă în perioada 20-27 februarie 2017, ca urmare a îndeplinirii obligaţiilor declarative precum şi pentru a stabili vectorul fiscal al clienţilor care desfăşoară activităţi reglementate de Legea nr. 170/2016 dar şi de modificările introduse în Codul fiscal prin OUG 3/2017 s-a considerat oportun pentru anul 2017 prorogarea termenului de aplicare a facilităţilor financiare si de depunere a Rapoartelor anuale de activitate.

   În acest sens, prin Hotărârea Consiliului Superior nr. 17/389 din 26 februarie 2017 emisă în baza Hotărârii Conferinţei Naţionale extraordinare 17/78 din 09 ianuarie 2017 în urma consultării Preşedintilor de Filiale, s-a aprobat ca dispoziţie tranzitorie pentru anul 2017 în cadrul Sistemului de cotizaţii, prelungirea termenului de aplicare a facilităţilor financiare prevăzute în cadrul art. 4 alin. (2) şi (3) şi de depunere a raportului anual de activitate prevăzut în cadrul art. 7 alin. (1) – (3) până la data de 17 martie 2017, celelalte prevederi rămânând neschimbate.

 
În atenția membrilor activi ai filialei

Acordarea vizei în anul 2017

 

1. Documente necesare pentru acordarea vizei în anul 2017

Viza anuala pentru exercitarea profesiei de către experți contabili / contabili autorizați și societățile de expertiza contabila / contabilitate se acorda pana la data de 28 februarie daca au fost indeplinite cumulativ, urmatoarele conditii:

 • depunerea raportului anual de activitate  completat la toate rubricile;
 • declaratia privind forma de desfasurare a activitatii pentru anul 2017 (se completeaza obligatoriu de catre toti membrii);
 • achitarea in intregime a obligatiilor fata de Corp;
 • documentele pe baza carora se stabilesc cotizatiile variabile sunt:           

1. balantele de verificare, in cazul societatilor,
2. extras din Registrul de incasari si plati, in cazul persoanelor fizice care care exercita profesia individual; totodata acestea au obligatia depunerii Declaratiei 200 la filiala CECCAR, fizic, prin posta sau mijloace de comunicare on-line, cu confirmare de primire, in termen de 30 de zile de la data depunerii la ANAF ;

 • dovada ca nu au suferit nici o condamnare, care potrivit legislatiei in vigoare, interzice dreptul de gestiune si administrare a societatilor comerciale (cazierul judiciar sau declaratia pe propria raspundere) ;
 • declaratia pe propria raspundere privind capacitate deplina pentru exercitarea profesiei de expert contabil/contabil autorizat ;
 • o data la 4 ani se prezinta o adeverinta medicala, eliberata de un medic specialist;
 • parcurgerea programului de formare profesionala continua organizat de C.E.C.C.A.R., respectiv 40 ore/an
 
În atenția membrilor inactivi ai Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România – Filiala Brașov

În conformitate cu „Sistemul de cotizații în cadrul C.E.C.C.A.R.” aprobat în Conferința Națională Extraordinară organizată în data de 09 ianuarie 2017, cotizația datorată de membrii inactivi pentru anul 2017 este:

Dacă este achitată integral până la 28 februarie

Dacă se achită după data de 28 februarie

Dacă se achită după data de

30 septembrie

Dacă se achită după data de 01 ianuarie până la 28 februarie anul următor

150 lei

250 lei

250 lei x 25% penalitate

(250 lei x 25% penalitate) x 0,01% penalitate / zi


 
« StartPrev71727374757677787980NextEnd »

Page 78 of 120

Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.