Home

Dosar de inscriere la examenul de aptitudini

Termen inscriere: 26.10.2018 ora 12.00

Inscrierea stagiarilor pentru susţinerea examenului de aptitudini se realizează de către filiala Corpului din raza de domiciliu a candidatului sau în cadrul filialei unde a efectuat stagiul, pe baza urmatoarelor documente:

-       cerere pentru înscriere, adresată președintelui filialei Corpului; (descarca model)

-       certificat de admitere la stagiu (emis de comisia de examinare pentru accesul la profesie);

-       certificatul de stagiu

-  copia legalizată de pe diploma de studii economice superioare recunoscute de Ministerul Educației, Cercetării si Tineretului si Sportului;

-       copie de pe certificatul de căsătorie (dacă este cazul);

-       copie după actul de identitate(BI/CI);

-       certificat de cazier judiciar;

-       certificat medical eliberat în acest scop de la medicul neurolog sau psihiatru care să ateste capacitatea de exercițiu deplină a profesiei expert contabil / contabil autorizat

-       2 fotografii tip BI/CI.

-       dovada achitării taxei de înscriere la examen în cuantum de 175 Euro pentru expert contabil şi 125 Euro pentru contabil autorizat (c/v în lei la cursul BNR din ziua plăţii).

Documentele se îndosariază de candidat în ordinea menţionată mai sus.

 

 

Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.