Home

Dosar de înscriere la examenul de aptitudini – sesiunea aprilie 2019

 

Termen de înscriere: 28.03.2019

 

Dosarul de înscriere la examenul de aptitudini cuprinde:

 

 • cerere pentru înscriere, adresată președintelui filialei Corpului; (descarcă model)
 • certificat de admitere la stagiu (emis de comisia de examinare pentru accesul la profesie);
 • certificatul de stagiu;
 • copia legalizată a diplomei de studii economice superioare recunoscute de Ministerul Educației, Cercetării si Tineretului si Sportului; respectiv a diplomei de studii medii, recunoscute de Ministerul Educației Naționale;
 • copie de pe certificatul de căsătorie (dacă este cazul);
 • copie după actul de identitate(BI/CI);
 • certificat de cazier judiciar;
 • adeverința medicală eliberată în acest scop de la medicul neurolog sau psihiatru care să ateste capacitatea de exercițiu deplină a profesiei expert contabil / contabil autorizat
 • 2 fotografii tip BI/CI.
 • dovada achitării taxei de înscriere la examen în cuantum de 175 Euro pentru expert contabil şi 125 Euro pentru contabil autorizat (c/v în lei la cursul BNR din ziua plăţii).

 

 

Stagiarii care s-au prezentat la sesiunile din anii 2016, 2017 și 2018 ale Examenului de aptitudini dar nu le-au promovat vor actualiza dosarul de înscriere pentru sesiunea aprilie 2019 doar cu următoarele documente:

 

 • cerere pentru înscriere la examenul de aptitudini, adresată preşedintelui filialei Corpului;
 • copie a actului de identitate (BI/CI);
 • certificat de cazier judiciar valabil la data examenului;
 • adeverința medicală eliberată în acest scop de la medicul neurolog sau psihiatru care să ateste capacitatea de exercițiu deplină a profesiei expert contabil / contabil autorizat  valabilă la data examenului;
 • două fotografii tip BI/CI;
 • dovada achitării taxei de înscriere la examen în cuantum de 500 lei pentru categoria expert contabil şi 350 lei pentru categoria contabil autorizat.

 

 

 

Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.