Home The News In atentia membrilor C.E.C.C.A.R. - Filiala Brasov

In atentia membrilor C.E.C.C.A.R. - Filiala Brasov

Urmare a numeroaselor întebari ale Dvs. legate de procedurile de înregistrare, obtinere parole, precum si transmiterea registrului general de evidenta a salariatilor catre ITM, s-au purtat discutii, dupa cum bine stiti, între conducerile locale ale C.E.C.C.A.R. si I.T.M., cat si la nivel national, cu Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale.

Astfel, suntem în masura sa venim în sprijinul Dvs. cu urmatoarele precizari:

1.      Ordinul M.M.F.P.S. nr. 1918/2011 (nepublicat înca) aproba procedura si actele pe care angajatorii sunt obligati sa le prezinte la ITM, pentru obtinerea parolei, precum si transmiterea registrului general de evidenta a salariatilor;

 2.      Procedurile prevazute în Ordinul M.M.F.P.S. nr. 1918/2011 fac referiri, în special la:

-   înfiintarea registrului general de evidenta a salariatilor

Au obligatia de a înfiinta, completa si transmite registrul general de evidenta a salariatilor în format electronic, angajatorii, persoane fizice sau juridice, precum si misiunile diplomatice si oficiile consulre ale altor state în Romania respectiv, dupa caz, institutele culturale si reprezentantele comerciale ale caror state în Romania, pentru personalul angajat local care are cetatenia sau resedinta permanenta în Romania

- mentiuni cu privire la completarea registrului general de evidenta a salariatilor – care cuprinde toate contractele individuale de munca în desfasurare la data intrarii în vigoare a prevederilor H.G. nr. 500/2011 indiferent daca acestea sunt supendate la data de 01 august 2011.

Completarea elementului referitor la salariu se realizeaza si pentru contractele deja înregistrate, în termen de 90 de zile de la data intrarii în vigoare a H.G. nr. 500/2011.

Completarea registrului de face de catre una sau mai multe persoane nominalizate prin decizie scrisa de catre angajatori sau prin contracte de prestari servii (click aici - model orientativ de contract de prestari servicii si - click aici - un model de decizie de numire a persoanei autorizate pentru completarea si transmiterea Registrului general de evidenta a salariatilor).

3.      Precizam faptul ca, în cazul în care completarea registrului se face în baza unui contract de prestari servicii, în termen de 3 zile de la data încheierii contractului va fi informat inspectoratul teritorial de munca.

4.      Reamintim ca, dispozitiile H.G. nr. 500/2011 nu mai prevad obligativitatea perfectionarii sau formarii profesionale în domeniul resurselor umane pentru persoanele desemnate sau pentru prestatorii care completeaza registrul general de evidenta a salariatilor.

5.      Avand în vedere ca Ordinul nr. 1918/2011 nu a fost publicat înca în Monitorul Oficial al Romaniei, referitor la dispozitiile art. 10 si 11 din acest act normativ, va mentionam ca Inspectia Muncii nu a fomulat precizari suplimentare referitoare la codul CAEN necesar an vederea înregistrarii prestatorilor de servicii, motiv pentru care va reamintim ca, raman aplicabile prevederile Corpului, respectiv codul CAEN 7830 – servicii de furnizare si management a fortei de munca. Deasemenea, va reamintim ca expertii contabili pot uza si de codul CAEN 8299, întrucat, potrivit dispozitiilor art. 139 lit.m din ROF-ul CECCAR, lucrarile ce se pot executa, fara a fi limitative de expertii contabili în cadrul contractelor de prestari servicii sunt  …… lit.m) alte activitati si servicii pentru întreprinderi cuprinse în clasele CAEN 8299 (alte activitati si servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.)

6.      În ceea ce privesc prevederile art. 9 din Ordinul nr. 1918/2011, Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal este institutia competenta care va furniza, dupa data publicarii în Monitorul Oficial al Romaniei, procedura privind înregistrarea prestatorilor de servicii ca operatori de date cu caracter personal.

Pe site-ul Inspectiei Muncii este publicata versiunea noua a aplictiei Revisal conform H.G. nr. 500/2011. În urma consultarilor publice, Inspectia Muncii a pus la dispozitia angajatorilor versiunea noua a aplicatiei informatice Revisal pentru înfiintarea si completarea registrului de evidenta a salariatilor în format electronic, actualizata în conformitate cu prevederile H.G. nr. 500/2011:

-  Varianta Revisal 5.0.6. (pentru Windows XP/Vista/7)

-  Ghidul de instalare si utilizare (format .pdf – Portable Document Format)

Cu stima,

Presedinte,                                                          Director Executiv,

Mariana TUDOSE                                              Marius DOBRE

 

 

Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.