Home The News Sesiunea 2011 a Examenului de aptitudini

Sesiunea 2011 a Examenului de aptitudini

13 noiembrie (proba scrisa)                        20 noiembrie (proba orala)

Au dreptul sa participe la aceasta sesiune stagiarii aflati in anul 3 de stagiu, stagiarii care nu au promovat examenul de aptitudini si au dreptul sa se inscrie la urmatoarele doua sesiuni consecutive, precum si stagiarii care îndeplinesc conditiile prevazute la art.2 alin.4 si art. 39 din Regulament.

Înscrierea la examenul de aptitudini se face pe baza urmatoarelor documente:

·         cerere pentru înscrierea la examenul de aptitudini, (click aici pentru descarcare);

·         certificatul de admitere la stagiu (emis de comisia de examinare) ;

·         certificatul de stagiu;

·         copia legalizata de pe diploma de studii economice superioare, respectiv diploma de studii medii, recunoscute de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului;

·         copie dupa actul de identitate(BI/CI) si casatorie (daca este cazul);

·         certificat de cazier judiciar;

·         adeverinta medicala din care sa rezulte ca solicitantul are capacitate deplina de exercitiu (eliberata de medicul neurolog sau psihiatru);

·         2 fotografii tip BI.

·         taxa de înscriere la examen 175 euro – experti contabili sau 125 euro – contabili autorizati ( în lei la cursul BNR din ziua platii).

·         Dosar plic.

C.E.C.C.A.R. Filiala Brasov organizeaza în perioada 26 – 29 octombrie 2011, curs de pregatire tehnica si deontologica pentru examenul de aptitudini.

Termenul limita pentru depunerea dosarelor de examen este 20 octombrie 2011 .

 

Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.