Home The News Înscrierea în Grupul Expertilor Judiciari 2012-10-11

Înscrierea în Grupul Expertilor Judiciari 2012-10-11

 

În atentia membrilor C.E.C.C.A.R. – Filiala Brasov - experti contabili si expertilor contabili – membrii ai Grupului Exprtilor Judiciari

Avand în vedere prevederile Normelor nr.1044/2010 privind îmbunatatirea activitatii de expertiza contabila judiciara, aprobate prin Hotararea nr.10/200 din 21 iulie 2010 a Consiliului Superior, cu modificarile ulterioare, în vederea organizarii si desfasurarii în bune conditii a testului sustinut de expertii contabili care doresc sa se înscrie în Grupul expertilor judiciari, organizat la nivelul filialei C.E.C.C.A.R. Brasov, va comunicam urmatoarele:

  1. Datele si orele de desfasurare a sustinerii testului pentru cele 2 sesiuni sunt:

-        Luni, 03 decembrie 2012 orele 1600 - 1800 – prima sesiune;

-        Sambata, 15 decembrie orele 900 – 1100  a doua sesiune;

La cea de a doua sesiune se pot prezenta doar expertii contabili care, din diferite motive, nu s-au putut prezenta în prima sesiune, sau care nu au promovat testul.

  1. Tematica si bibliografia este cea prezentata în Anexa nr. 1 (click aici pentru descarcare)
  2. Locatia: sala de curs “Ioan Emanoil Nechifor”a filialei C.E.C.C.A.R Brasov
  3.  Timpul afecatat completarii testului – 2 ore;
  4. Procedura de desfasurare a testarii : testarea consta în completarea, în mod individual, de catre expertii contabili candidati a testului grila compus din 50 întrebari, fiecare avand trei variante de raspuns, din care una corecta. Fiecare raspuns corect va fi notat cu 2 puncte, iar pentru promovarea testului sunt necesare 70 de puncte;
  5. Valoarea taxei privind organizarea si desfasurarea testarii, în care este inclus si costul legitimatiilor, va fi în cuantum de 15 lei si va fi depusa de candidati odata cu de punerea Cererii privind înscrierea în GEJ

-        Graficul actiunilor ce se vor desfasura în cadrul filialei CECCAR Brasov, cu ocazia sustinerii tesului în vederea înscrierii expertilor contabili în GEJ si a întocmirii Listelor expertilor contabili pe specializari, este atasat la prezenta (click aici pentru descarcare)

 

La cerere, pot fi exceptati de la sustinerea testului urmatoarele categorii: lectorii abilitati de Corp pe specialitatile Expertiza contabila, respectiv Standarde profesionale, expertii contabili absolventi ai Facultatilor de drept sau mastere în acest profil, cadre didactice universitare pentru disciplinele Contabilitate sau Finante. Cei în cauza vor depune la filiala copii ale documentelor doveditoare.

 

Continutul dosarului de înscriere:

-        Cererea privind înscrierea în GEJ (click aici pentru descarcare Anexa 10)

-        Fisa de optiuni (click aici pentru descarcare Anexa 11)

-        Certificat de cazier judiciar

-        Curriculum vitae model european, din care sa rezulte experienta profesionala sau pregatirea profesionala a expertului contabil.

-        1 fotografie de dimensiune ¾ cm

 

FOARTE IMPORTANT PENTRU EXEPRTII CONTABILI - MEMBRI GEJ

Referitor la prevederea din Normele nr. 1044/2010 privind îmbunatatirea activitatii de expertiza contabila judiciara, conform careia expertii contabili judiciari înscrisi în GEJ vor fi evaluati o data la doi ani în vederea continuarii activitatii de expertiza contabila judiciara, (art. 14), aceasta urmeaza sa fie realizata în cadrul formelor de pregatire profesionala continua, prevazute în Programul National de Pregatire Profesionala Continua parcurse de expertii contabili judiciari membri GEJ, în domeniile specifice; la absolvirea cursului (cursurilor) urmeaza a se sustine un test de verificare a cunstintelor la care nota minima de promovare este 7.

Astfel, în cadrul cursurilor prevazute în PNDPC în care este prevazuta efectuarea a minim 40 de ore de pregatire profesionala, expertii contabili judiciari vor efectua 20 de ore de curs la disciplinele care au tangenta cu activitatea de expertiza contabila judiciara.

 

 

Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.