Home

Echivalarea examenului de admitere la stagiu – condiții și etape

 

Conținutul dosarului de echivalare a examenului de admitere, categoria expert contabil

Pentru a beneficia de echivalarea examenului de admitere la stagiu, absolvenții programelor de masterat, pentru care există acorduri de colaborare încheiate cu C.E.C.C.A.R., au posibilitatea depunerii, în termen de un an de zile de la finalizarea masterului, la sediul C.E.C.C.A.R. din Braşov, str.Roşiorilor, nr 34 (intrare din str.Titulescu, vis-à-vis de Poliţie), de luni până vineri între orele 08.00 - 16.00, a unui dosar care trebuie să cuprindă următoarele documente:

  • cerere de înscriere (Model Anexa 1);
  • diploma de studii superioare economice, recunoscuta de Ministerul Educației Naționale (copie legalizata);
  • diploma de absolvire a programului de master (copie legalizată). În situația în care diploma nu a fost emisă de facultate se poate depune o adeverință care să ateste absolvirea programului de master (copie legalizată) , urmând ca dosarul să fie completat ulterior cu diploma de master;
  • suplimentul diplomei de masterat (copie legalizată). În situația în care suplimentul diplomei nu a fost emis, se poate depune o situaţie școlară (copie legalizată) cu evidența notelor, urmând ca dosarul să fie completat ulterior cu suplimentul diplomei de masterat;
  • suplimentul diplomei de licență (copie legalizată), în cazul programelor de masterat în care se face trimitere la notele obținute în timpul anilor de facultate;
  • certificatul medical din care sa rezulte că solicitantul are capacitatea de exercițiu deplină eliberat sau avizat de un medic neurolog sau psihiatru;
  • certificat de cazier judiciar, cu termen de valabilitate neexpirat;
  • curriculum vitae, potrivit modelului prevăzut în Anexa 2, completat şi semnat de către solicitant;
  • copie BI/CI;
  • taxa de echivalare a examenului de admitere la stagiu, respectiv 175 Euro (c/v în lei la cursul B.N.R. din ziua plății).

Taxa poate fi achitata şi cu O.P. în contul C.E.C.C.A.R.Braşov, nr.: RO75RZBR0000060006563421 deschis la Raiffeisen Bank sucursala Braşov, beneficiar C.E.C.C.A.R. Braşov. CIF 7426179 sau la casieria filialei C.E.C.C.A.R Braşov.

Nota: Potrivit reglementărilor CECCAR, înscrierea directă la stagiu este condiționată de îndeplinirea cerințelor de notă și medie pentru disciplinele echivalate, respectiv absolvenții trebuie să fi susținut la master examene scrise și orale și să fi obținut cel puțin media 7 (șapte) și minimum nota 6 (șase) la fiecare din disciplinele echivalate.

În acest sens, vă rugăm să consultați, rubrica Instituții de învățământ superior care au încheiat cu C.E.C.C.A.R. protocoale de colaborare (click !!!!), unde veți regăsi disciplinele echivalate din cadrul programului de masterat urmat de dvs.

După verificarea dosarului de echivalare a examenului de admitere la stagiu, absolvenții programului de masterat vor fi înștiințați cu privire la aprobarea/neaprobarea dosarului depus.

În vederea înscrierii directe la stagiu, cu începere de la 1 ianuarie 2018, absolvenții promoției 2017 ai programelor de masterat au posibilitatea depunerii dosarelor de echivalare, cu documentele menționate mai sus, până la data de 29 septembrie 2017.

Absolvenții programelor de masterat ale căror dosare vor fi aprobate, după termenul de înscriere la stagiu, respectiv în cursul anului 2018, se vor putea înscrie direct la stagiu începând cu 1 ianuarie 2019.

 

Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.