Home Comunicari Buletin de Actualitate Internationala 02 octombrie 2015

Buletin de Actualitate Internationala 02 octombrie 2015

Ședința Forumului Strategic al Profesiei Contabile din Europa Centrală și de Est - 11 septembrie 2015, Londra

În data de 11 septembrie a.c. a avut loc, la Londra, ședința Forumului Strategic al Profesiei Contabile (APSF), ședință la care a participat și reprezentantul CECCAR în acest forum de lucru.

Dezbaterile au tratat aspecte legate de provocările actuale privind monitorizarea certificării calității și etapele dezvoltării rețelei de certificare a calității. Această rețea permanentă, proiect facilitat de Institutul Contabililor Autorizați din Anglia și Țara Galilor (ICAEW), va fi susținută printr-o platformă de socializare care permite schimbul informațional, printr-o serie de ateliere tehnice ce se vor desfășura pe parcursul a doi ani, precum și prin organizarea unor vizite de lucru ale membrilor Forumului APSF.

Principalele rezultate vizate de rețeaua de certificare a calității, așa cum a reieșit în urma discuțiilor de la Londra, sunt următoarele: un schimb structurat și periodic de experiență, asistență practică în vederea unei alinieri a organismelor participante față de cele mai bune practici, elaborarea unor materiale cheie comune de referință și suport, îndrumări informale pe probleme strategice și un forum de comunicare periodică.

Adunarea membrilor Federației Experților Contabili Europeni și Atelierele strategice ale FEE, 22-23 septembrie 2015

Federația Experților Contabili Europeni (FEE) a organizat în zilele de 22 și 23 septembrie 2015, la Amsterdam, mai multe ateliere strategice ale Adunării Membrilor dedicate atât aspectelor de guvernare, cât și viitorului profesiei contabile europene. La aceste evenimente a participat și reprezentantul Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România.

Primul atelier strategic a avut ca temă direcțiile viitoare de implicare a FEE, mai exact „Viitorul raportării corporative”, iar cel de-al doilea atelier a fost dedicat finanțelor publice și fiscalității. Atelierele strategice care au avut loc în cea de-a doua zi a lucrărilor au dezbătut aspecte legate de guvernare și de viitorul profesiei, mai exact: viitorul serviciilor de consultanță, de contabilitate și audit, perspectivele viitoare asupra profesiei de audit, precum și modul în care profesia trebuie să se reinventeze.

Cu această ocazie au fost prezentate Adunării Membrilor și rapoartele organismelor membre, iar participanții au avut ocazia să intre în dialog cu invitați din partea Comisiei Europene cu privire la structura și organizarea profesiei în viitor.

Ședința Consiliului pentru Standarde Internaționale de Contabilitate pentru Sectorul Public din 22-25 septembrie 2015, Toronto

În perioada 22-25 septembrie 2015 a avut loc la Toronto ședința Consiliului pentru Standarde Internaționale de Contabilitate pentru Sectorul Public, la ședință luând parte și reprezentantul CECCAR în IPSASB.

Prima parte a reuniunii de lucru a fost consacrată aspectelor administrative și de guvernare, dar și trecerii în revistă a problemelor relevante pentru contabilitatea din sectorul public, cum ar fi programul de activitate al IASB și ultimele evoluții în ceea ce privește EPSAS.

Cele mai importante aspecte dezbătute în cadrul ședinței au vizat proiectele în curs ale IPSASB, între care revizuirea proiectului de expunere privind contabilitatea de angajamente, revizuirea proiectului de consultare privind instrumentele financiare în sectorul public, aprobarea proiectului privind deprecierea activelor reevaluate și revizuirea proiectului privind combinările de întreprinderi.

De asemenea, au fost discutate o serie de alte proiecte printre care probleme legate de venituri, schemele de comercializare a emisiilor de gaze, beneficiile angajaților, activele de patrimoniu, dar și aspecte privind organizarea unor evenimente viitoare, cum ar fi Forumul normalizatorilor de standarde pentru sectorul public din 2016.

 

 

 

Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.