Home

PDF Print option in slimbox / lytebox? (info) E-mail
In atentia profesionistilor contabili, membrii CECCAR

 

Actiunea de acordare a vizei anuale pentru exercitarea profesiei - persoane fizice si juridice - se desfasoara pâna la data de 31 ianuariea anului respectiv în conditiile prevazute de Normele nr. 6707/2000 privind acordarea vizei anuale pentru exercitarea profesiei si Normele nr. 5288/2002 privind organizarea evidentei încasarii cotizatiilor profesionale datorate de membrii Corpului, astfel:

"…………………………………………………………………………………..........

3) termenul de depunere la filiala Corpului a formularului "Declaratia anuala", de catre expertii contabili si contabilii autorizati, este 31 ianuarie a anului pentru care se acorda viza;

4) viza anuala pentru exercitarea profesiei de catre expertii conta­bili si contabilii autorizati se acorda daca au fost îndeplinite cumulativ urmatoarele conditii:

a) achitarea în întregime a obligatiilor fata de Corp aferente anului trecut;

b) plata la bugetul de stat, în cuantumul si la termenul prevazut de lege, a impozitelor cuvenite statului asupra onorariilor încasate de la beneficiari;

c) dovada asigurarii pentru riscul profesional;

d) dovada ca nu au suferit nici o condamnare care, potrivit legis­latiei în vigoare, interzice dreptul de gestiune si de administrare a societailor comerciale (prezentarea certificatului de cazier judiciar sau declaratie pe proprie raspundere);

e) nu au savârsit fapte care sa încalce obligatiile prevazute de lege, precum si regulile privind conduita etica si profesionala, potrivit pct. 124 si 125 din Regu­lamentul de organizare si functionare a Corpului, pentru care sa fi fost sanctionati de comisia de disciplina cu suspendarea dreptului de exercitare a profesiei, pe toata durata suspendarii, precum si cu interzicerea dreptului de exercitare a profesiei;

f) depunerea declaratiei anuale completata la toate rubricile;

g) depunerea de dovezi privind dezvoltarea profesionala continua conform Normei 38 a Corpului;

h) prezentarea unei adeverinte medicale din care sa rezulte ca îndeplineste conditia prevazuta de art. 4 (1) lit. a ai art. 5 lit. a din Ordonanta Guvernului nr. 65/1994 si este apt din punct de vedere fizic si psihic pentru exercitarea profesiei de expert contabil si, respectiv, de contabil autorizat.

..................................................................................................................."

si

" ................................................................................................................

Cotizatia fixa se plateste astfel: cel putin 30% la obtinerea autorizatiei de exercitare a profesiei, 30% pâna la 31 martie iar diferenta pâna la 30 iunie.

.................................................................................................................

Cotizatia variabila se plateste pâna la 31 iulie pe baza realizarilor pe primul semestru si pâna la depunerea declaratiei anuale, respectiv 15 ianuarie a anului viitor, pentru diferenta datorata.

................................................................................................................."

 

Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.