Home

Examen de admitere la stagiu 2018

Data limită de înscriere este până la 14 septembrie 2018

Examenul de admitere la stagiu în vederea obţinerii calităţii de expert contabil şi de contabil autorizat se organizează în zilele de 06 şi 13 octombrie 2018, astfel:

 • În ziua de 06 octombrie 2018 va avea loc proba scrisă la disciplinele Contabilitate, Fiscalitate şi Drept, cu o durată de 3 ore, pentru categoriile expert contabil şi contabil autorizat
 • În ziua de 13 octombrie 2018 va avea loc proba scrisă la disciplinele Evaluare economică şi financiară a întreprinderilor, Audit, Expertiză contabilă şi Doctrina şi deontologia profesiei contabile, cu o durată de 3 ore, pentru categoria expert contabil
 • În ziua de 13 octombrie 2018 va avea loc proba scrisă la disciplinele Contabilitate, Audit, Evaluare economică şi financiară a întreprinderii şi Expertiză contabilă şi Doctrina şi deontología profesiei contabile, cu o durată de 4 ore, pentru contabilii autorizaţi membri activi ai Corpului care îndeplinesc condiţia de studii superioare economice pentru a accede la profesia de expert contabil

Dosarul de înscriere la examenul de acces la stagiu

a) Înscrierea la examenul de admitere pentru profesia de expert contabil se face pe baza unei cereri tip, însoțită de urmatoarele documente:

· certificatul medical din care să rezulte că solicitantul are capacitate de exercițiu deplină;

· curriculum vitae;

· copie legalizată de pe actul de studii, din care să rezulte că solicitantul are studii economice superioare cu diploma de licenta recunoscuta de Ministerul Educației Naţionale;

· certificat de cazier judiciar cu termen de valabilitate neexpirat;

· dovada achitării taxei de înscriere la examen în cuantum de 175 Euro (c/v în lei la cursul BNR din ziua plăţii).

 

b) Înscrierea la examenul de admitere pentru profesia de contabil autorizat se face pe baza unei cereri tip, însoțită de urmatoarele documente:

 • certificatul medical din care să rezulte că solicitantul are capacitate de exercițiu deplină;
 • curriculum vitae;
 • copie legalizată de pe actul de studii, din care să rezulte că solicitantul are studii medii, cu diploma de bacalaureat, recunoscută de Ministerul Educației Naţionale;
 • certificat de cazier judiciar cu termen de valabilitate neexpirat;
 • dovada achitării taxei de înscriere la examen în cuantum de 125 Euro (c/v în lei la cursul BNR din ziua plăţii). 

 

Concret, conținutul dosarului de înscriere la examenul de acces la stagiu (pentru expert contabil / contabil autorizat) :

 • Cerere de înscriere (clic aici pentru model) și Curriculum vitae (clic aici pentru model ), atașate cererii;
 • Adeverința medicală care să ateste capacitatea deplină de exercițiu pentru profesia de expert contabil / contabil autorizat (ștampilată de neurolog / psihiatru) ;
 • Fotocopie legalizată de pe diploma de studii, recunoscută de Ministerul Educației Naționale (din care sa rezulte ca solicitantul are studii economice superioare (economist)– pentru categoria experți contabili sau diploma de bacalaureat – pentru categoria contabili autorizați);
 • Certificat de cazier judiciar cu termen de valabilitate neexpirat;
 • Fotocopia actului de identitate și – dupa caz – a documentelor care probeaza schimbarea numelui;
 • 3 (trei) fotografii tip buletin;
 • Dovada achitării taxei de înscriere

-  175 euro pentru candidații la categoria profesioanală expert contabil;

-  125 euro pentru candidații la categoria profesioanală contabil autorizat;

 • Dosar cu șină 

Actele trebuie prezentate în ordinea menționată și dosarul de înscriere se depune la Filiala CECCAR  în raza căreia aveţi domiciliul.

 

Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.