Home

Adunarea generală a membrilor filialei CECCAR Brașov 2019

În ziua de 18.03.2019, ora 14,00 la Aula Universității Transilvania din Brașov  va avea loc Adunarea generală a membrilor Filialei Brasov  a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România cu următoarea ordine de zi:

 

1.  Raportul Consiliului filialei privind activitatea desfăşurată în anul trecut; Realizarea programului de activitate pe anul trecut, pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de acte normative sau hotărâri ale organelor superioare ale Corpului; Executia bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul trecut; Raportul cenzorului asupra gestiunii filialei la 31 decembrie a anului trecut; Raportul Comisiei de disciplină privind activitatea desfăşurată în anul trecut;

2.  Aprobarea Programului de activitate pe anul in curs;

3.  Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul in curs;

4.  Aprobarea listei experţilor contabili de onoare şi a contabililor autorizaţi de onoare;

5.  Desemnarea reprezentanţilor la Conferinţa Naţională conform normativelor stabilite;

 

În cazul neîndeplinirii, la prima convocare, a condițiilor de validitate prevăzute la alin. (2), art.34 din O.G. nr.65/1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați, cu modificările și completările ulterioare, se convoacă următoarea Adunare generală în aceeași zi, la ora 14.30, în același loc și cu aceeași ordine de zi, iar aceasta este legal constituită indiferent de numărul membrilor prezenți, potrivit alin.(3), art.34 din O.G. nr.65/1994.

 

Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.