Home Noutăţi

Buletin actualitate 16.04.2014

Reţeaua de cunoştinţe globale, găzduită de website-ul IFAC, reprezintă un forum unde profesia contabilă poate face schimb de informaţii, poate învăţa, se poate implica şi poate creşte

Noul portal online pentru informaţii, resurse şi ştiri la nivel global deserveşte şi conectează profesioniştii contabili din întreaga lume

Federaţia Internaţională a Contabililor (IFAC) a lansat Reţeaua de cunoştinţe globale, un nou centru virtual pentru profesia contabilă mondială: www.ifac.org/global-knowledge-gateway. Reţeaua deserveşte profesioniştii contabili şi contabilii stagiari din toate ariile de activitate prin furnizarea unui acces direct la resurse, ştiri, discuţii relevante, precum şi la recomandări competente.

 
Buletin actualitate 01.04.2014

Adoptarea de către Uniunea Europeană a standardelor tehnice pentru sectorul bancar:

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-255_fr.htm

 
Buletin actualitate 18.03.2014

 

Şedinţa Consiliului pentru Standarde Internaţionale de Contabilitate pentru Sectorul Public (IPSASB) al IFAC, 11-14 martie 2014, Toronto, Canada

 Federaţia Internaţională a Contabililor (IFAC) a organizat la Toronto, în perioada 11-14 martie 2014, şedinţa IPSASB, la care CECCAR a participat prin intermediul reprezentantului său în acest consiliu. Prima zi a şedinţei a fost dedicată, în cea mai mare parte, aspectelor legate de guvernare şi de strategia şi planul de activitate actuale ale IPSASB, precum şi progreselor înregistrate în cadrul proiectelor curente ale IPASB şi evoluţiilor altor probleme de interes major, cum ar fi EPSAS-urile. Pe parcursul următoarelor două zile, discuţiile au fost centrate în special pe cadrul general conceptual şi pe finalizarea acestui proiect deosebit de important, în timp ce ultima zi a dezbaterilor a fost destinată proiectelor IPSASB referitoare la entităţile economice de stat, instrumentele financiare din sectorul public şi beneficiile sociale.

 
Buletin actualitate 11.03.2014

 

 

Conferinţa telefonică a Grupei de Lucru FEE CONTABILITATE 

 

În data de 11 martie 2014 a avut loc conferinţa telefonică a grupului de lucu FEE Contabilitate. Subiectul de dezbatere l-a constituit Complexity Bulletin (Buletinul privind complexitatea situaţiilor financiare) elaborat de EFRAG împreună cu  ANC (Autoritatea Franceză de Normalizare Contabilă), ASCG (Comitetul German de Standarde Contabile), OIC (Organismul Italian de Contabilitate) şi FRC (Consiliul Raportării Financiare din Marea Britanie). Publicarea acestui Buletin face parte din strategia EFRAG de a stimula dezbaterile la nivel european şi conectarea părţilor interesate la evoluţiile proiectului de revizuire a cadrului conceptual general al IASB.

 
Buletin actualitate 10.03.2014

În data de 4 martie 2014 a avut loc conferinţa telefonică a grupei de lucru FEE Raportare Corporativă la care a participat şi reprezentantul C.E.C.C.A.R.  Conferinţa a inclus următoarele subiecte de dezbatere: implementarea recomandărilor raportului Maystadt privind restructurarea EFRAG, Ghidul privind indicatorii alternativi de performanţă lansat în consultare publică de către ESMA, comentariile FEE privind raportarea pentru fiecare ţară prevăzută de articolul 89 al Directivei 2013/36/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 iunie 2013 cu privire la accesul la activitatea instituţiilor de credit şi supravegherea prudenţială a instituţiilor de credit şi alte elemente de actualitate în domeniul auditului şi raportării corporative la nivel internaţional şi european.

 
« StartPrev61626364NextEnd »

Page 63 of 64

Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.