Home Noutăţi

Comunicat de presa

 

Ministerul Finanţelor Publice a postat pe site, la rubrica Transparenţă decizională, Proiectul de ordin al ministrului finanţelor publice pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2014 a operatorilor economici.

Potrivit proiectului de ordin, operatorii economici, care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei, depun la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice raportări contabile la 30 iunie 2014. Raportările se depun în format hârtie şi în format electronic sau numai în formă electronică pe portalul www.e-guvernare.ro, având ataşată o semnătură electronică extinsă.

 
Buletin actualitate 07.06.2014

Forumul Naţional al PMM,a V-a ediţie “Inovare şi calitate – noi valenţe pentru PMM”

 

Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România (CECCAR) în calitatea sa de organism profesional care gestionează profesia contabilă a avut întotdeauna în prim planul obiectivelor strategice problemele cu care se confruntă Întreprinderile Mici şi Mijlocii (IMM) şi s-a îngrijit pentru crearea unui cadru stimulativ privind dezbaterea celor mai actuale preocupări în acest domeniu.

În contextul actual al unei economii aflate într-o perpetuă dinamică informaţională, evoluţiile pieţelor financiare produc noi valenţe în activitatea profesionistului contabil. Astfel, inovarea în ceea ce priveşte produsele şi serviciile pe care acesta le oferă, precum şi calitatea serviciilor furnizate devin factori de diferenţiere pentru profesioniştii de succes.

 
Buletin actualitate internationala 28.05.2014

 

Pentru informaţii complete accesaţi link-urile de mai jos:

 

Declaraţie privind schimbul automat de informaţii fiscal adoptat de OECD pe 06/05/2014:

http://www.oecd.org/fr/rcm/RCM-2014-Declaration-Echange-Automatique-Renseignements-Matiere-Fiscale.pdf

 

Publicarea modificărilor la standardele IAS 16 şi IAS 38 precizând metodele acceptabile de depreciere şi amortizare a unui activ:

http://www.ifrs.org/Alerts/Publication/Documents/2014/PR-IAS-16-IAS-38-amendments-May-2014.pdf

 
Buletin actualitate 28.05.2014

Echivalarea examenului de admitere la stagiu

Pentru stimularea dezvoltării educaţionale a persoanelor care doresc să acceadă la calitatea de expert contabil, în cadrul CECCAR au fost elaborate reguli de diferenţiere a condiţiilor de acces a candidaţilor în funcţie de nivelul studiilor, respectiv numai cu diplomă de licenţă sau cu diplomă de licenţă şi diplomă de masterat.

În acest sens, în baza acordurilor de colaborare încheiate de CECCAR cu facultăţile de profil din ţară, absolvenţii programelor de masterat au posibilitatea echivalării examenului de admitere, prin înscrierea direct la stagiu, în condiţiile respectării cerinţelor de studii  superioare economice şi note obţinute la disciplinele echivalate din cadrul programelor de masterat absolvite.

 
Buletin actualitate 26.05.2014

Hotărârea Guvernului nr. 421/2014 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 a fost publicată în Monitorul Oficial al României nr. 384 din 23 mai 2014.

Normele aduc, în principal, clarificări cu privire la modul de aplicare a reglementărilor referitoare la neimpozitarea profitului reinvestit şi la taxa pe construcţii.

 

Astfel, în vederea unei mai bune înţelegeri a modalităţii de calcul a profitului reinvestit, normele metodologice conţin exemple de calcul, diferenţiate în funcţie de sistemul trimestrial sau anual de declarare şi plată a impozitului pe profit.

Alte precizări se referă la contribuabilii care utilizează echipamente tehnologice în baza unor contracte de leasing.

 

De asemenea, se aduc clarificări cu privire la modul de determinare a bazei impozabile a impozitului pe construcţii, fiind avute în vedere unele situaţii specific ca urmare a aplicării correlate cu Titlul IX din Codul  fiscal sau ca urmare a reflectării în contabilitate a construcţiilor (de exemplu, înregistarea ca investitii în curs a construcţiilor realizate în regie proprie sau antrepriză, înregistrarea în evidenţa din afara bilanţului).

 
« StartPrev717273747576NextEnd »

Page 73 of 76

Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.